OneStat.com Web Analytics

 

Voorbereiding van de ondergrond bij Decopox-vloersystemen en checklist

1) Mogelijke types ondergronden


Alle horizontale ondergronden, zoals beton en andere cementgebonden systemen, tegels en vormvaste vloeren van hout.

De ondergrond moet bezemschoon, droog, olie- en vetvrij zijn. Sterk bevuilde ondergronden moeten eerst chemisch gereinigd worden.

Indien de ondergrond niet of onvoldoende gereinigd is, kan men niet verdergaan met de voorbereidende werken. Indien dit mogelijk is zal ons personeel dan tegen een meerprijs deze reiniging uitvoeren. Dit kan een verlenging van de benodigde werktijd met zich meebrengen.

2) Checklista) Nieuwe beton en andere cementgebonden systemen

 • Nieuw gestort beton heeft de neiging om te krimpen als het droogt. Om dit te voorkomen adviseren wij u door de aannemer een krimpnet van ø 6-150 mm (ijzer-diameter 6 mm en mazen 150 x 150 mm) aan te laten brengen tussen de betonplaten en de zand/cementdekvloer. Let erop dat het krimpnet minimaal 2 cm hoog ligt t.o.v. de betonplaten. Let hierop tijdens de bouw!!!
 • Eventueel Inslijpen en afschuinen of dubbel inslijpen langs goten en putjes cm een goede en waterdichte aansluiting en verankering van de Decopox vloer te bekomen (indien nodig).
 • Schuren en voorbewerken van de vloer
 • Er mag maximaal 2,5 % vochtgehalte aanwezig zijn in de ondergrond. Het vochtgehalte wordt eventueel bepaald met de Calciumcarbidetest.
 • De ondergrond moet voldoende weerstand hebben voor de te verwachten belastingen. (min. D30)

b) Bestaande beton en andere cementgebonden systemen

 • Alle loszittende bestanddelen verwijderen tot op een harde, vaste ondergrond.
 • Inslijpen en afschuinen of dubbel inslijpen langs goten en putjes om een goede en waterdichte aansluiting en verankering van de Decopox vloer te bekomen (indien nodig).
 • Inslijpen en afschuinen of dubbel inslijpen indien de Decopox vloer aansluit op bestaande vloeren.
 • Vergroting van de specifieke oppervlakte d.m.v. mechanische of chemische bewerking (kogelstralen, mechanisch frezen of schuren, of chemisch etsen al naargelang de mogelijkheden). Er mag maximaal 2,5% vochtgehalte aanwezig zijn in de ondergrond. Het vochtgehalte wordt eventueel bepaald met de Calciumcarbidetest.

c) Bestaande tegelvloeren

 • Alle loszittende tegels weghakken tot op een harde, vaste ondergrond.
 • Inslijpen en/of weghakken langs goten en putjes om een goede en waterdichte aansluiting en verankering van de Decopox vloer te verkrijgen (indien nodig).
 • Inslijpen en/of weghakken indien de Decopox vloer aansluit op bestaande vloeren.
 • Vergroting van de specifieke oppervlakte d.m.v. mechanische of chemische bewerking (kogelstralen, mechanisch frezen of schuren, of chemisch etsen al naargelang de mogelijkheden).

 

d) Houten vloeren

 • Planken vloeren moeten overspannen worden met 18 mm watervast verlijmd plaatmateriaal, doorschroefd op 25 x 25 cm raster. De platen worden volgens het tandgroef principe onderling verbonden.
 • Aanbrengen van een gewapend vlies.
 • Bij houtconstructies (balkenplaten) is de plaatdikte afhankelijk van de overspanning. De platen worden onderling verbonden boven de steunpunten volgens het tandgroef principe.

 

Checklist

Vóór aanvang:

- ondergrond is voldoende droog (maximaal 2,5 % vocht in de ondervloer)
- ondergrond mag niet warmer zijn als 25°C
- ruimte is volledig ontruimd
- ruimte is bezemschoon
- ruimte is wind en waterdicht
- eventuele vloerverwarming is uitgeschakeld
- beschadigingen binnen 30 dagen voor aanvang door Decopox laten repareren
- eventuele vetvlekken vooraf melden

- voegen voor bouwuitzetting mogen door de ondervloer niet bedekt worden en dienen vooraf gemaakt te worden of worden door ons tegen een afzonderlijke prijs gemaakt. Bestaande voegen dienen aan ons gemeld te worden.

- Afval ten gevolge van afbraakwerken e.a. inherent aan de voorbereiding van de ondergrond, zullen ter plaatse afgevoerd kunnen worden en dit ten laste van de opdrachtgever.Tijdens applicatie:

- omgevingstemperatuur van minimaal 15°C en maximaal 25°C
- luchtvochtigheid maximaal 80%
- geen andere werkzaamheden
- werkende stroomvoorziening (220V)
- er is voldoende verlichting
- de vloer is goed bereikbaar

- mag niemand, behalve Decopox medewerkers, de vloer betreden.

Na applicatie:

- eerste 12 uur ruimte niet betreden of bekijken (in verband met stof)
- bij 20°C na 20 uur beloopbaar
- eerste 72 uur niet bevochtigen
- na 7 dagen volledig chemisch resistent

 

Het niet of onjuist aan Decopox verschaffen van de op deze pagina genoemde checklist en aanbevelingen kan leiden tot een onvolledige of foute voorbereiding en applicatie van de vloer. Indien geen gegevens werden verschaft, dan mogen wij aannemen dat de vloer voldoet aan onze voorwaarden. Schade als gevolg van het niet tijdig vermelden van genoemde punten valt buiten de garantievoorwaarden en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding